Nacionalismo lingüístico español

Aquest senyor, el Juan Carlos Moreno Cabrera, m’ha deixat ben parat. No m’esperava pas escoltar aquest discurs en castellà i per part d’algú que no parlés català com a llengua materna.

Salut i sort,
Ivan.